Dịch vụ đặt hàng trước sản phẩm

Trải nghiệm dịch vụ đặt hàng trước của chúng tôi trên Samsung.com. Bạn có thể tận hưởng nhiều lợi ích bao gồm giảm giá và quà tặng miễn phí nếu bạn mua hàng trong thời gian đặt hàng trước. Ngoài ra, bạn sẽ là một trong những người đầu tiên nhận và dùng sản phẩm mới trước khi được ra mắt chính thức.
Đặt hàng trước chỉ có sẵn với một số sản phẩm cụ thể và chỉ trong thời gian nhất định.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.