Thông Số Kỹ Thuật | Galaxy Note10 & Note10+ | Samsung VN

Thông Số Kỹ Thuật

Thiết Kế

Màu Sắc

Đen Pha Lê
Đen Pha Lê
Ánh Cực Quang
Ánh Cực Quang
Trắng Ánh Sao
Trắng Ánh Sao

*Hình ảnh sản phẩm của Galaxy Note10+

Thông Số Kỹ Thuật

Hỗ Trợ