Thông Số Kỹ Thuật | Galaxy Note9 | Samsung VN

Thông Số Kỹ Thuật

Thiết Kế

Màu Sắc

 
Xanh Đại Dương
 
Đen Huyền Bí
 
Đồng Ánh Kim

*Hình ảnh sản phẩm của Galaxy Note9

Thông Số Kỹ Thuật

* Tốc độ CPU - Dựa trên xung nhịp tối đa, xung nhịp tối đa của lõi hiệu suất và lõi hiệu năng tương ứng.

* Kích Thước Màn Hình: Được tính theo đường chéo là 6.4 inch như một hình chữ nhật hoàn chỉnh và rộng 6.3 inch khi tính cả những góc tròn.

Hỗ Trợ