Đây là Bixby. Một công cụ hoàn toàn mới để sử dụng điện thoại Galaxy S8 hay S8+. Bạn có thể sử dụng giọng nói, văn bản, tương tác chạm hoặc ra yêu cầu bởi vì Bixby có thể hiểu được tất cả. Khi bạn thiếu từ diễn đạt, mở ứng dụng camera và Bixby sẽ tìm kiếm cho bạn. Bixby được tích hợp vào tất cả khía cạnh trên Galaxy S8 và S8+, vì vậy có thể hỗ trợ các nhiệm vụ thông thường trên điện thoại và liên tục học hỏi từ tương tác của bạn để ngày một hoàn thiện hơn.

*Bixby hiện chỉ nhận diện một số ngôn ngữ nhất định. Các ngôn ngữ khác sẽ được hỗ trợ trong tương lai. Tính năng điều khiển giọng nói của Bixby sẽ sớm được tích hợp vào một số ứng dụng gốc yêu thích của bạn.

Bixby logo

Bixby nói Xin chào

 • Icon for the Talk function of Bixby
  Nói
 • Icon for the See function of Bixby
  Xem
 • Icon for the Recommend function of Bixby
  Gợi Ý
 • Icon for the Remind function of Bixby
  Nhắc Nhở

Ba Cách Tương Tác, Không Chỉ Có Một

Bixby có thể hiểu giọng nói, văn bản và động tác chạm, vì vậy bạn có thể tùy ý sử dụng phương thức giao tiếp thuận tiện nhất. Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa các chế độ bất kỳ khi nào cần.

*Bixby hiện chỉ nhận diện một số ngôn ngữ nhất định. Các ngôn ngữ khác sẽ được hỗ trợ trong tương lai. Tính năng điều khiển giọng nói của Bixby sẽ sớm được tích hợp vào một số ứng dụng gốc yêu thích của bạn.

Image of user using Bixby by tapping Galaxy S8 screen
Hand tapping Galaxy S8 screen to tell Bixby what to do

Sử Dụng Điện Thoại Theo Cách Của Bạn

Nhấn nút Bixby hoặc vuốt sang phải từ màn hình khóa hoặc màn hình chính để xem thông tin được quản lý và cá nhân hóa cũng như truy cập trực tiếp vào các ứng dụng bạn cần vào thời gian, vị trí và hoàn cảnh cụ thể. Dùng điện thoại càng nhiều, bạn sẽ càng nhận được kết quả tốt hơn.

Vuốt sang phải để kiểm tra lịch trình hôm nay và bắt đầu một ngày mới.

Icon for morning Buổi sáng

Vuốt nhẹ để hiển thị mọi nhắc nhở, bạn sẽ không quên bất kỳ ghi chú quan trọng nào.

Icon for evening Buổi tối

Kiểm tra số bước bạn đã đi và hoạt động của bạn bè trực tuyến.

Icon for night Ban đêm
Screenshot fo Galaxy S8 homescreen
 • Hello Bixby page showing calendar card with the day’s schedule
 • Hello Bixby page showing reminder card with the day’s reminders
 • Hello Bixby page showing the S Health card with user health stats

Nhắc Nhở Đúng Nơi, Đúng Thời Điểm

Nhờ Bixby nhắc tưới cây khi bạn về nhà hoặc gọi lại cho ai đó khi trở về văn phòng. Bạn cũng có thể hiển thị nhắc nhở trên màn hình AOD, Bixby Home, hoặc trên màn hình cạnh.

Reminder to Water the plants when user arrives home is up on the Galaxy S8 screen