Spec+ | Samsung Galaxy S9 và S9+ | Samsung VN

Thông Số Kỹ Thuật

Thiết Kế

Màu Sắc

Samsung Galaxy S9 | S9+ Lilac Purple
Tím Lilac
Samsung Galaxy S9 | S9+ Midnight Black
Đen Huyền Bí
Samsung Galaxy S9 | S9+ Coral Blue
Xanh San Hô
Samsung Galaxy S9 | S9+ Dark  Red
Vang Đỏ

*Hình ảnh sản phẩm của Galaxy S9+

Thông Số Kỹ Thuật

* Tốc độ CPU - Dựa trên xung nhịp tối đa, xung nhịp tối đa của lõi hiệu suất và lõi hiệu năng tương ứng.

 

* Kích Thước Màn Hình: Được tính theo đường chéo là 5.8 inch như một hình chữ nhật hoàn chỉnh và rộng 5.6 inch khi tính cả những góc tròn.

 
Rear camera

* Tốc độ CPU - Dựa trên xung nhịp tối đa, xung nhịp tối đa của lõi hiệu suất và lõi hiệu năng tương ứng.

 

*Kích Thước Màn Hình: Được tính theo đường chéo là 6.2 inch như một hình chữ nhật hoàn chỉnh và rộng 6.1 inch khi tính cả những góc tròn.

 
Wide-angle camera Telephoto camera