Thông Số Kỹ Thuật

THIẾT KẾ

Màu Sắc

Galaxy Z Fold2 màu Đồng Ánh Kim Huyền Bí được nhìn từ phía sau, hơi mở với hình nền bươm bướm trên Màn hình ngoài. Galaxy Z Fold2 màu Đồng Ánh Kim Huyền Bí được nhìn từ phía sau, hơi mở với hình nền bươm bướm trên Màn hình ngoài.
Đồng Ánh Kim Huyền Bí
Galaxy Z Fold2 màu Đen Huyền Bí được nhìn từ phía sau, hơi mở với hình nền bươm bướm trên Màn hình ngoài. Galaxy Z Fold2 màu Đen Huyền Bí được nhìn từ phía sau, hơi mở với hình nền bươm bướm trên Màn hình ngoài.
Đen Huyền Bí

*Hình ảnh sản phẩm của Galaxy Z Fold2.

Thông Số Kỹ Thuật

Hỗ Trợ