Điều khoản và điều kiện về Sao lưu và Xoá dữ liệu

QUAN TRỌNG - VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ / HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC (DỊCH VỤ). NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY LÀ THỎA THUẬN CỦA QUÝ KHÁCH VỚI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG VINA. (SAMSUNG) CHO DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẤT KỲ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÂNG CẤP THIẾT BỊ HOẶC NÂNG CẤP PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI SAMSUNG, CÁC CHI NHÁNH, CÁC TTBH ỦY QUYỀN VÀ / HOẶC CÁC CÔNG TY THUỘC SAMSUNG. NHỮNG LỢI ÍCH ĐƯỢC NÊU SAU ĐÂY LÀ CÁC QUYỀN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐƯỢC QUY ĐỊNH BỞI LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN KHÁC.

1.  Trách nhiệm của khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm sao lưu hoặc/và xóa tất cả dữ liệu, phần mềm và chương trình hiện có trước khi sử dụng Dịch vụ. Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, phục hồi dữ liệu hoặc việc sử dụng thiết bị phát sinh bị ảnh hưởng liên quan đến Dịch vụ do Samsung cung cấp. Khách hàng cam kết rằng sản phẩm của khách hàng không chứa bất kỳ dữ liệu bất hợp pháp nào.

 

2.  Sao lưu và xóa dữ liệu. Cài đặt thiết bị có thể được khôi phục trở lại cài đặt mặc định của nhà sản xuất trong quá trình thực hiện Dịch vụ. Là một phần của Dịch vụ, Samsung có thể xóa bất kỳ dữ liệu nào trên thiết bị. Khách hàng nên duy trì một bản sao lưu riêng biệt nội dung của dữ liệu trên thiết bị, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin liên lạc, hình ảnh, văn bản, nhạc, nhạc chuông hoặc ứng dụng và xóa tất cả thông tin cá nhân mà Khách hàng muốn bảo vệ. Khách hàng phải sao lưu tất cả thông tin cá nhân trên thiết bị trước khi sử dụng dịch vụ Dịch vụ. Trong suốt quá trình thực hiện Dịch vụ, dữ liệu trên thiết bị có thể bị mất, thay thế hoặc định dạng lại. Trong trường hợp như vậy, Samsung sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất dữ liệu, phần mềm, chương trình hoặc thông tin nào khác có trên thiết bị.

 

3. Bảo vệ / Truy cập dữ liệu. Khách hàng phải cấp cho kỹ thuật viên Samsung quyền truy cập vào thiết bị cho mục đích cung cấp Dịch vụ. Trong suốt quá trình thực hiện Dịch vụ, thông tin cá nhân được lưu trữ trên thiết bị có thể vô tình được tiết lộ cho kỹ thuật viên hoặc có thể cần kiểm tra các khu vực trên thiết bị có nội dung của bạn để xác minh chất lượng Dịch vụ. Samsung cam kết không sao lưu, không chia sẻ, không phát tán bất kỳ nội dung nào trên thiết bị của bạn trừ khi luật pháp cho phép hoặc quy định khác. Để bảo vệ quyền truy cập vào thông tin này, chúng tôi khuyến cáo Khách hàng  xóa thông tin đó hoặc cài đặt lại thiết bị của mình trước khi sử dụng Dịch vụ. Hình ảnh liện quan việc cung cấp dịch vụ có thể được lưu lại trên thiết bị của Khách hàng từ quy trình kiểm tra kiểm soát chất lượng.