Máy giặt cửa ngang không vắt được

Ngày cập nhật gần nhất : 17-09-2020
1 Kiểm tra quần áo cần được sắp xếp cân bằng
file

Nếu quần áo hoặc chăn mềm dồn vệ một bên có thể gây mất cân bằng, làm cho máy không vắt được. Cần phân phối lại quần áo, chăn mềm bằng cách tách chúng ra cho từng cái lại vào trong máy. 

2 Kiểm tra lắp đặt máy cho cân bằng
file

Nếu máy chưa cân bằng, điều chỉnh lại chân máy giặt. Quý khách vui lòng lắp máy trên bề mặt bằng phẳng, vững chắc, không sử dụng chân đế rời 

3 Kiểm tra vệ sinh bơm xả và ống xả
file

Nếu còn nước trong lồng giặt, máy sẽ không vắt được, kiểm tra ống xả lắp đặt đúng cách không, có bị xoắn hay gập lại không. Quý khách vui lòng vệ sinh bơm xả ở phía trước và ống xả sau lưng máy. 

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page