Cách điều chỉnh nhiệt độ ngăn mát của tủ lạnh RT38FEAKDSL là gì?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020


- Khi thực phẩm trong tủ lạnh không được tươi như mong muốn hoặc nếu bạn muốn giảm nhiệt độ của tủ lạnh, đặt nút điều khiển nhiệt độ của tủ lạnh ở mức 5~6 hoặc mức 1 đối với mẫu tủ lạnh có màn hình điều khiển nhiệt độ. Khi thực phẩm trong tủ lạnh bị đông hoặc nếu bạn muốn tăng nhiệt độ của ngăn đông, đặt nút điều khiển nhiệt độ của tủ lạnh ở mức 1~3 hoặc mức 3~7 đối với mẫu tủ lạnh có màn hình điều khiển nhiệt độ.

- Khi nhiệt độ phòng dưới 10°C, không được đặt nút điều khiển nhiệt độ tủ lạnh ở mức 1~2 hoặc mức 5~7 đối với mẫu tủ lạnh có màn hình điều khiển nhiệt độ. Nếu không, có thể gây ra những trục trặc đối với hiệu suất vận hành của tủ lạnh.

- Khi nhiệt độ phòng cao hơn 35°C, đặt nút điều khiển nhiệt độ tủ lạnh ở mức 4~6 hoặc mức 1~2 đối với mẫu tủ lạnh có màn hình điều khiển nhiệt độ. Nếu không có thể gây ra những trục trặc đối với hiệu suất vận hành của tủ lạnh.

  

(Hình minh họa)

Cảm ơn phản hồi của bạn