Lỗi ddC hiển thị trên máy giặt WW10K6410, nguyên nhân do đâu?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 2017-12-15

Thông báo này xuất hiện khi bạn mở Add Door mà nhấn Bắt đầu/ Tạm dừng.

Nếu việc này xảy ra, bạn thực hiện các việc sau để khắc phục lỗi:

 

- Nhấn Add Door để đóng cửa hoàn toàn. Sau đó nhấn Bắt đầu/ Tạm dừng và thử lại.

- Để thêm quần áo, mở Add Door và cho quần áo vào. Đóng Add Door. Sau đó, nhấn Bắt đầu/Tạm dừng để quay lại hoạt động.

 

 

1 

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Hỗ trợ trực tiếp

Trung tâm bảo hành Samsung

Tìm hiểu thêm về trợ giúp trực tiếp

Liên hệ