Máy giặt cửa trên không vắt được

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

1 Kiểm tra quần áo cần được sắp xếp cân bằng
file

Nếu quần áo dồn lại về một bên có thể gây mất cân bằng, làm cho máy không vắt được. Cần phân phối lại quần áo bằng cách tách quần áo ra và sắp xếp lại vào trong máy.

2 Kiểm tra lắp đặt máy cho cân bằng
file

Nếu máy chưa được lắp đặt cân bằng, điều chỉnh lại chân máy giặt 

3 Kiểm tra nước trong lồng giặt
file

Nếu còn nước trong lồng giặt, kiểm tra lại ống xả có được lắp đặt đúng không. Ống xả máy giặt cửa ngang không được lắp dài quá 3m và lắp cao quá 5cm so với sàn. Các tình huống lắp đặt sai như hình bên trên.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page