Làm thế nào để thêm Cặp ứng dụng lên màn hình chờ?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 22-03-2018

Khi bạn thêm cặp ứng dụng lên màn hình chờ, bạn có thể mở 2 ứng dụng cùng lúc ở chế độ chia màn hình chỉ với 1 cú chạm.

apppairs
1 Chạm phím Ứng dụng gần đây để mở danh sách các ứng dụng đã dùng gần đây.
2 Vuốt lên hoặc xướng và chọn biểu tượng ở cửa sổ ứng dụng gần đây. Ứng dụng đã chọn sẽ được mở ở cửa sổ trên.
3 Ở cửa sổ dưới, vuốt lên hoặc xuống để chọn một ứng dụng khác chạy song song. Để mở các ứng dụng không có trong danh sách gần đây, chọn DANH SÁCH ỨNG DỤNG và chọn 1 ứng dụng.
4 Chọn thanh giữa các ứng dụng và chọn biểu tượng. Cặp ứng dụng hiện tại sẽ được thêm vào màn hình chờ.

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ