Ứng dụng nào và câu lệnh nào khả dụng trong Bixby Voice?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 21-03-2018

Để xem các ứng dụng được gợi ý cho Bixby Voice và các câu lệnh đa dạng để dùng Bixby Voice cũng như các câu lệnh được gợi ý cho từng ứng dụng có thể tham khảo các bước sau.

appscommandbixbyvoice
1 Mở Bixby Home và chọn Nhiều hơn.
2 Chọn Ứng dụng và dịch vụ thoại.

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Kết nối Dịch vụ Trò chuyện (Chat) nhanh hơn với ứng dụng Samsung Members trên điện thoại di động

Thư điện tử

Gửi phản hồi đến Samsung Việt Nam

Ban Giám đốc

Gửi phản hồi đến Ban Giám đốc Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

Sản phẩm di động

1800-588-855

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

Các sản phẩm khác

1800-588-889

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Liên hệ