Khi tôi nhận thông báo mới sau khi đã xóa những thông báo cũ trên bảng thông báo, số đếm khác nhau ở từng ứng dụng. Vì sao vậy?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 22-03-2018

Mỗi ứng dụng có chính sách riêng của c húng. Một số ứng dụng chỉ hiển thị thông báo mới và các ứng dụng khác hiển thị thông báo chưa đọc. Ví dụ, nếu email có rất nhiều thông báo chưa đọc, huy hiệu sẽ luôn hiển thị ‘999’. Vàemail không thể hiển thị trạng thái chính xác ngay cả khi nhận email mới. Ứng dụng tin nhắn lại quan trọng số lượng tin nhắn chưa đọc hiện có, ứng dụng tin nhắn phù hợp hơn để hiển thị số lượng tin nhắn cụ thể.

Hiển thị thông báo

Hiển thị

Thông báo

Chỉ hiển thị thông báo mới

Ứng dụng Email, Điện thoại etc. của Samsung.

Một số ứng dụng bên thứ 3.

Hiển thị thông báo cộng dồn

Ứng dụng tin nhắn mặc định của Samsung...

Đa số các ứng dụng bên thứ 3.

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ