Samsung DeX được hỗ trợ trên sản phẩm nào?

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

Hiện tại, dịch vụ Samsung DeX được hỗ trợ trên Galaxy Note8/S8/S8+ và S9/S9+. Và DeX Pad chỉ hỗ trợ thiết bị chạy Android 8.0 hoặc cao hơn.

Cảm ơn phản hồi của bạn