Thao tác trực tiếp từ ghi chú - Action Link

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Samsung Notes trên Galaxy Note8 hỗ trợ tính năng Action Link qua thao tác đặt S Pen lại gần màn hình khi ghi chú có thông tin như số điện thoại, URL và địa chỉ Email. Tính năng này giúp truy cập nhanh trực tiếp cho các thông tin (vd. Gọi đến số điện thoại, truy cập đến URL, gửi Email). Bạn có thể thấy hiện tượng như chữ có nét bị lan khi tạo ghi chú với thông tin đó.

 

Mục đích là để phân biệt chữ viết thông thường và chữ có thể thao tác Action Link. 

Thao tác trực tiếp từ ghi chú - Action Link

Cảm ơn phản hồi của bạn