Hướng dẫn thao tác khi Galaxy Fit bị treo

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Khởi động lại

Nếu Galaxy Fit của bạn treo hay đứng, bạn có thể sẽ phải ngưng sử dụng một số tính năng hoặc tắt nguồn Galaxy Fit và khởi động lại.

Nếu Galaxy Fit của bạn đứng và không thể phản hồi, nhấn và giữ phím bên cạnh lâu hơn 7 giây để khởi động lại.

file

Đặt lại thiết bị (Reset)

Nếu phương pháp trên không giải quyết được vấn đề của bạn, vui lòng tiến hành khôi phục cài đặt gốc.

Mở ứng dụng Galaxy Wearable trên thiết bị di động và chọn Trang chính → Thông tin vòng đeo → Đặt lại vòng đeo.

Trước khi thực hiện đặt lại thiết bị, vui lòng sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng lưu trên Galaxy Fit.

Sao lưu dữ liệu từ Galaxy Fit thông qua ứng dụng Galaxy Wearable hoặc Samsung cloud.

Cảm ơn phản hồi của bạn