Tôi muốn xem ứng dụng ở chế độ toàn màn hình. Tôi có thể ẩn thanh điều hướng không?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Dùng nút Ẩn và hiện ở phía bên trái thanh điều hướng ,bạn có thể đặt thanh luôn ẩn hoặc luôn được ghim trên màn hình khi bạn dùng các ứng dụng hay tính năng. Mặc định, thanh này luôn được ghim ở cạnh dưới màn hình.

 

Nếu bạn muốn xem tập tin hay dùng ứng dụng toàn màn hình, nhấn 2 lần lên nút Ẩn và hiện ở thanh điều hướng để ẩn nó. Để hiển thị thanh điều hướng lại, kéo từ cạnh dưới màn hình lên.

 

• Trên một số màn hình như Màn hình chính, thanh điều hướng luôn hiển thị và sẽ không có nút Ẩn và hiện thanh xuất hiện.

• Ngay cả sau khi bạn đã ghim thanh điều hướng, nó cũng sẽ ẩn đi khi dùng một số ứng dụng hay tính năng cụ thể như chơi video.

hidenavibar1

Cảm ơn phản hồi của bạn