Làm thế nào để thêm hoặc xóa các Widget trên Gear S2?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Màn hình chờ có thể có Đa cửa sổ. Màn hình Đồng hồ là điểm bắt đầu của Màn hình chờ. Xoay vòng để xem các mục trên màn hình, chẳng hạn như thông báo và widget.

Để thêm widget vào màn hình chờ, hãy thao tác theo hướng dẫn bên dưới:

Bước 1:   Bắt đầu từ màn hình chờ “Đồng hồ”, xoay vòng điều khiển theo chiều kim đồng hồ đến khi thấy biểu tượng +.

Bước 2:   Chạm vào biểu tượng + và sau đó chọn một widget. Widget được chọn sẽ hiển thị trong một cửa sổ mới.

add widget.png

Ngược lại, để gỡ bỏ một widget, hãy chạm và giữ vào widget, và sau đó chạm vào biểu tượng xóa.

***Lưu ý: Các Widget, thông báo, sẵn có và việc sắp xếp của chúng có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản phần mềm.

 

Cảm ơn phản hồi của bạn