Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 08-01-2018

Bạn vui lòng thao tác như sau:

1 Chọn “Tin Nhắn".
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?
2 Chọn vào 3 dấu chấm ngay góc phải màn hình.
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?
3 Chọn “Cài Đặt” (Settings).
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?
4 Chọn “Bộ Lọc Thư Rác” (Spam filter).
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?
5 Chọn “Thêm Số Rác” (Add to Spam numbers).
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?
6 Chọn vào dấu “+” ngay góc phải.
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?
7 Thêm số rác vào khung.
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?
8 Sau đó chọn “Lưu” (Save).
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ