Làm thế nào để thay đổi Theme trên máy Galaxy J5?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 29-12-2017

Sử dụng các theme khác nhau cho thiết bị để thay đổi các yếu tố hiển thị của màn hình chờ, màn hình khóa và các biểu tượng.
 
Để thay đổi theme của thiết bị, thực hiện theo các bươc sau: 

1 Trên màn hình chính, chạm và giữ trên khoảng trống của màn hình chính. Sau đó, trên màn hình sẽ hiển thị biểu tượng theme.

Lưu ý: các biểu tượng của giao diện như: màu sắc, hình thu nhỏ, màn hình…. sẽ thay đổi phụ thuộc vào theme đã lựa chọn. 

2 Chọn Theme.
Làm thế nào để thay đổi Theme trên máy Galaxy J5?
3 Chọn Theme yêu thích. Có thể tải thêm Theme bằng cách chọn vào Cửa hàng Theme.
4 Khi lần đầu tiên vào Cửa hàng Theme, cần phải chấp nhận các điều khoản của ứng dụng.
5 Lựa chọn vào Theme yêu thích, chọn để tải Theme về thiết bị.
Làm thế nào để thay đổi Theme trên máy Galaxy J5?

Lưu ý: Người sử dụng phải đăng nhập tài khoảng Samsung trước để dễ dàng tải thêm Theme về điện thoại. 

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ