Làm thế nào để thay đổi Theme trên máy Galaxy J5?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Sử dụng các theme khác nhau cho thiết bị để thay đổi các yếu tố hiển thị của màn hình chờ, màn hình khóa và các biểu tượng.
 
Để thay đổi theme của thiết bị, thực hiện theo các bươc sau: 

1 Trên màn hình chính, chạm và giữ trên khoảng trống của màn hình chính. Sau đó, trên màn hình sẽ hiển thị biểu tượng theme.

Lưu ý: các biểu tượng của giao diện như: màu sắc, hình thu nhỏ, màn hình…. sẽ thay đổi phụ thuộc vào theme đã lựa chọn. 

2 Chọn Theme.
Làm thế nào để thay đổi Theme trên máy Galaxy J5?
3 Chọn Theme yêu thích. Có thể tải thêm Theme bằng cách chọn vào Cửa hàng Theme.
4 Khi lần đầu tiên vào Cửa hàng Theme, cần phải chấp nhận các điều khoản của ứng dụng.
5 Lựa chọn vào Theme yêu thích, chọn để tải Theme về thiết bị.
Làm thế nào để thay đổi Theme trên máy Galaxy J5?

Lưu ý: Người sử dụng phải đăng nhập tài khoảng Samsung trước để dễ dàng tải thêm Theme về điện thoại. 

Cảm ơn phản hồi của bạn