Làm thế nào để thay đổi hình nền trong màn hình tin nhắn máy Galaxy S5?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Để thay đổi hình nền giao diện tin nhắn, bạn vui lòng thực hiện như sau:

1 Vào Ứng Dụng từ Trang Chủ TouchWiz.
Làm thế nào để thay đổi hình nền trong màn hình tin nhắn máy Galaxy S5?
2 Vào Cài Đặt.
Làm thế nào để thay đổi hình nền trong màn hình tin nhắn máy Galaxy S5?
3 Vào tiếp Tin Nhắn trong nhóm Ứng Dụng.
Làm thế nào để thay đổi hình nền trong màn hình tin nhắn máy Galaxy S5?
4 Chọn "Hiển Thị".
Làm thế nào để thay đổi hình nền trong màn hình tin nhắn máy Galaxy S5?
5 Chọn "Kiểu Nền".
Làm thế nào để thay đổi hình nền trong màn hình tin nhắn máy Galaxy S5?
6 Chọn hình ảnh đặt làm hình nền cho giao diện tin nhắn.

Bạn có thể lựa chọn hình ảnh yêu thích để đặt làm hình nền cho giao diện tin nhắn và sau đó chọn "Lưu".

Làm thế nào để thay đổi hình nền trong màn hình tin nhắn máy Galaxy S5?

Cảm ơn phản hồi của bạn