Làm thế nào để xóa các dữ liệu ứng dụng/ bộ nhớ đệm trên Samsung Galaxy Note 5?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 15-12-2017

Nếu một ứng dụng trên thiết bị không phản hồi, có thể xóa các tập tin tạm thời từ bộ nhớ đệm của ứng dụng để giải phóng bộ nhớ. Nếu các ứng dụng vẫn không phản hồi, hoặc nếu muốn thiết lập lại một ứng dụng về cài đặt gốc mà không cần gỡ bỏ cài đặt, người dùng có thể xóa dữ liệu ứng dụng. Xoá dữ liệu ứng dụng cũng có thể giải phóng bộ nhớ trên thiết bị.

*** Màn hình và các thiết lập có sẵn có thể thay đổi tùy theo nhà cung cấp dịch vụ không dây và phiên bản phần mềm.    

Xóa bộ nhớ đệm

Bước 1:   Từ  màn hình Chính, chạm vào Ứng dụng  Apps Icon.

Bước 2:   Chạm vào Cài đặt Icon_Settings_1.png.

Bước 3:   Cuộn xuống và chạm vào Ứng dụng Settings_Applications_1.png.

Lưu ý: Có thể sẽ cần chạm vào tab Thiết bị và sau đó chạm vào Ứng dụng.

Bước 4:   Chạm vào Quản lý ứng dụng Icon_Settings_AppManager.png.

Bước 5:   Vuốt sang tab Tất cả.

Bước 6:   Chạm vào một ứng dụng muốn xóa bộ nhớ đệm.

AppManager_Clear.jpg

Bước 7:   Chạm vào XÓA BỘ ĐỆM.

AppManager_ClearCache.jpg

Xóa dữ liệu ứng dụng

 

Xoá dữ liệu ứng dụng sẽ thiết lập lại các cài đặt mặc định của ứng dụng. Tất cả các sở thích người dùng và các thiết lập cá nhân, chẳng hạn như đánh dấu trang và mật khẩu đã lưu sẽ bị xóa.

Bước 1:   Từ  màn hình Chính, chạm vào Ứng dụng Apps Icon.

Bước 2:   Chạm vào Cài đặt Icon_Settings_1.png.

Bước 3:   Cuộn xuống và chạm vào Ứng dụng Settings_Applications_1.png.
Lưu ý: Có thể sẽ cần chạm vào tab Thiết bị và sau đó chạm vào Ứng dụng.

Bước 4:   Chạm vào Quản lý ứng dụng Icon_Settings_AppManager.png.

Bước 5:   Vuốt sang tab Tất cả.

Bước 6:   Chạm vào một ứng dụng muốn xóa dữ liệu.

 AppManager_Clear.jpg

Bước 7:   Chạm vào XÓA DỮ LIỆU.

AppManager_ClearData.jpg

Bước 8:   Xem lại các thông tin về việc xóa dữ liệu ứng dụng và chạm vào XÓA.

AppManager_ClearData_Clear.jpg

 

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Hỗ trợ trực tiếp

Trung tâm bảo hành Samsung

Tìm hiểu thêm về trợ giúp trực tiếp

Liên hệ