Hướng dẫn xóa dữ liệu ứng dụng/bộ nhớ đệm trên Galaxy Note 5

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

Nếu một ứng dụng trên thiết bị không phản hồi, bạn có thể xóa các tập tin tạm thời từ bộ nhớ đệm của ứng dụng để giải phóng bộ nhớ. Nếu các ứng dụng vẫn không phản hồi, hoặc nếu muốn thiết lập lại một ứng dụng về cài đặt gốc mà không cần gỡ bỏ cài đặt, người dùng có thể xóa dữ liệu ứng dụng.

Màn hình và các thiết lập có sẵn có thể thay đổi tùy theo nhà cung cấp dịch vụ không dây và phiên bản phần mềm. 

Xoá bộ nhớ đệm
1 Từ màn hình trang chủ, chọn Ứng dụng.
2 Chọn Cài đặt, chọn Ứng dụng.
3 Chọn Quản lí Ứng dụng. Vuốt sang phải cho "Tất cả". Chọn ứng dụng mong muốn.
AppManager_Clear
4 Chọn Xoá bộ nhớ đệm.
AppManager_ClearCache
Xoá dữ liệu ứng dụng

Xoá dữ liệu ứng dụng sẽ thiết lập lại các cài đặt mặc định của ứng dụng. Tất cả các sở thích người dùng và các thiết lập cá nhân, như đánh dấu trang và mật khẩu đã lưu sẽ bị xóa hoàn toàn.

1 Từ màn hình trang chủ, chọn Ứng dụng.
2 Chọn Cài đặt, chọn Ứng dụng.
3 Chọn Quản lí Ứng dụng. Vuốt sang phải cho "Tất cả". Chọn ứng dụng mong muốn.
AppManager_Clear
4 Chọn Xoá dữ liệu.
AppManager_ClearData

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn