Làm thế nào để xóa dấu vân tay đã đăng ký trên máy Galaxy A7 (2016)?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Người sử dụng có thể xóa chế độ quét vân tay, bằng cách:     

 

Bước 1:           Trên màn hình Cài đặt, chọn Khóa màn hình và bảo mật.

Bước 2:           Chọn Vân tay.

Bước 3:           Quét vân tay để đăng nhập, hoặc chọn Mật khẩu sao lưu và nhập mật khẩu sao lưu.

Bước 4:           Chọn Sửa.    

Bước 5:           Chọn vào vân tay đã đăng ký.

 

Group_x0020_36

 

Bước 6:           Chọn Gỡ bỏ.

Bước 7:           Chọn Gỡ bỏ. Nếu chế độ quét vân tay được đặt làm khóa màn hình, chế độ khóa màn hình sẽ trở về mặc định là vuốt màn hình.

 

Group_x0020_37

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page