Làm thế nào để tăng âm lượng cuộc gọi trên Samsung Galaxy Grand Prime?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Tăng âm lượng cuộc gọi

Có thể điều chỉnh âm lượng cuộc gọi bằng phím âm lượng ở mặt bên của thiết bị trong khi đang thực hiện cuộc gọi. Chạm vào Nhiều hơn và chạm vào để tăng thêm mức âm lượng.

Nếu chất lượng âm thanh cuộc gọi vẫn không như mong muốn, hãy chạm vào Nhiều hơn > Cài đặt >  Giảm nhiễu để tắt chức năng này.

Cảm ơn phản hồi của bạn