Làm thế nào để gắn thẻ SIM trên máy Galaxy J5?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-06-2022

Gắn thẻ SIM hoặc USIM được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cung cấp, cũng như gắn pin kèm theo.

• Chỉ những thẻ micro SIM mới có thể dùng được với thiết bị.

• Một số dịch vụ LTE có thể không khả dụng phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thêm thông tin về tính khả dụng của dịch vụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

1 Tháo nắp lưng.
Làm thế nào để gắn thẻ SIM trên máy Galaxy J5?

· Cẩn thận để không làm hỏng móng tay khi tháo nắp lưng.

· Không bẻ cong hay xoắn quá mức nắp lưng. Làm vậy có thể khiến nắp lưng bị hỏng.

2 Lấy pin ra.
Làm thế nào để gắn thẻ SIM trên máy Galaxy J5?
3 Lắp thẻ SIM hoặc USIM.

v Mẫu máy hai SIM: Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào với các bản mạch tiếp xúc màu vàng hướng xuống dưới.

Lắp thẻ SIM hoặc USIM chính vào khe cắm thẻ SIM 1 (1) và thẻ SIM hoặc USIM thứ hai vào khe cắm thẻ SIM 2 (2).

Làm thế nào để gắn thẻ SIM trên máy Galaxy J5?

v Mẫu máy một SIM: Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào với các bản mạch tiếp xúc màu vàng hướng xuống dưới.

Làm thế nào để gắn thẻ SIM trên máy Galaxy J5?

 Lưu ý:

• Không gắn thẻ nhớ vào khe cắm thẻ SIM. Trường hợp bị kẹt thẻ nhớ trong khe cắm thẻ SIM, hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung để lấy thẻ nhớ ra.

• Hãy thận trọng không để mất hoặc cho người khác sử dụng thẻ SIM hoặc USIM. Samsung không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, rủi ro gây ra bởi các thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp.

4 Gắn pin.
Làm thế nào để gắn thẻ SIM trên máy Galaxy J5?
5 Gắn lại nắp lưng.
Làm thế nào để gắn thẻ SIM trên máy Galaxy J5?

Cảm ơn phản hồi của bạn