Khởi động lại Galaxy Note8 khi thiết bị “treo” hoặc không phản hồi

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Nếu thiết bị đang sử dụng bị treo hoặc không phản hồi khi chạm vào màn hình cảm ứng, bạn cần phải đóng bớt ứng dụng hoặc khởi động lại. Lúc này, vui lòng nhấn và giữ nút Nguồn và nút Giảm âm lượng cùng lúc nhiều hơn 7 giây

file

Nếu sau khi khởi động lại thiết bị của bạn vẫn thỉnh thoảng treo, xin vui lòng thử những giải pháp sau:


- Dùng chức năng Quản trị thiết bị trên Galaxy Note8 để cải thiện hiệu năng xử lý và kiểm tra “Malware”.
- Giải phóng bộ nhớ thiết bị.
- Kiểm tra và cài đặt bản cập nhật phần mềm mới nhất.
- Kiểm tra thiết bị trong “Chế độ an toàn”.
- Thao tác Khôi phục cài đặt gốc thiết bị. Trước khi tiến hành khôi phục cài đặt gốc, xin lưu ý thực hiện sao lưu các dữ liệu quan trọng lưu trên bộ nhớ thiết bị.

Cảm ơn phản hồi của bạn