Làm thế nào để bỏ các địa chỉ Email (Yahoo, Facebook, Gmail…) ra khỏi danh bạ?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Bạn vào Danh Bạ > Tùy chọn Menu bên trái > chọn “Danh Bạ Hiển Thị” > chọn “Danh sách tùy chỉnh”, khi vào đây bạn sẽ thấy các địa chỉ Email Yahoo, Gmail, Facebook, bạn chọn từng Email và bỏ các dấu chọn sau đó chọn “hoàn tất” thì chỉ còn hiển thị danh bạ trên sim và điện thoại của bạn.

Cảm ơn phản hồi của bạn