Làm thế nào để khôi phục lại cài đặt gốc (reset) cho Gear S2?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Nếu Gear của bạn bị đứng hoặc treo, có thể cần phải tắt các ứng dụng hoặc tắt Gear và bật lại.


Nếu Gear bị treo (đứng) và không phản hồi, hãy nhấn và giữ phím Trang chính lâu hơn 7 giây để khởi động lại.

Làm thế nào để khôi phục lại cài đặt gốc (reset) cho Gear S2?

Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, hãy thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc theo các bước sau:

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt.
Làm thế nào để khôi phục lại cài đặt gốc (reset) cho Gear S2?
2 Thông tin Gear.
3 Đặt lại Gear.
4 Khôi phục cài đặt gốc.

Lưu ý: Trước khi khôi phục lại cài đặt gốc, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong Gear. Nếu vẫn chưa giải quyết được vấn đề, liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page