Làm thế nào để khôi phục lại cài đặt gốc (reset) cho Gear S2?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 29-12-2017

Nếu Gear của bạn bị đứng hoặc treo, có thể cần phải tắt các ứng dụng hoặc tắt Gear và bật lại.


Nếu Gear bị treo (đứng) và không phản hồi, hãy nhấn và giữ phím Trang chính lâu hơn 7 giây để khởi động lại.

Làm thế nào để khôi phục lại cài đặt gốc (reset) cho Gear S2?

Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, hãy thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc theo các bước sau:

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt.
Làm thế nào để khôi phục lại cài đặt gốc (reset) cho Gear S2?
2 Thông tin Gear.
Làm thế nào để khôi phục lại cài đặt gốc (reset) cho Gear S2?
3 Đặt lại Gear.
Làm thế nào để khôi phục lại cài đặt gốc (reset) cho Gear S2?
4 Khôi phục cài đặt gốc.
Làm thế nào để khôi phục lại cài đặt gốc (reset) cho Gear S2?

Lưu ý: Trước khi khôi phục lại cài đặt gốc, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong Gear. Nếu vẫn chưa giải quyết được vấn đề, liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ