Làm thế nào để cài đặt thông báo cho từng ứng dụng trên máy Galaxy A5 (2016)?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Người sử dụng có thể thiết lập để hiển thị hoặc ẩn các nội dung của thông báo trên màn hình khóa. Ngoài ra còn có thể thay đổi cài đặt thông báo cho từng ứng dụng. Thực hiện theo các bước sau để thiết lập thông báo: 

1 Vào Cài đặt từ màn hình Ứng dụng.
2 Chạm vào Màn hình khóa và bảo mật.
Làm thế nào để cài đặt thông báo cho từng ứng dụng trên máy Galaxy A5 (2016)?
3 Chạm vào Thông báo.
Làm thế nào để cài đặt thông báo cho từng ứng dụng trên máy Galaxy A5 (2016)?
4 Chạm vào Thông báo trên màn hình khóa để thiết lập Ẩn hoặc Hiển thị nội dung.
Làm thế nào để cài đặt thông báo cho từng ứng dụng trên máy Galaxy A5 (2016)?
5 Kéo công tắc sang trái hoặc phải để tắt hoặc mở thông báo cho từng ứng dụng.
Làm thế nào để cài đặt thông báo cho từng ứng dụng trên máy Galaxy A5 (2016)?

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page