Làm thế nào để sử dụng tính năng Wi-Fi trên máy Samsung Galaxy Core Prime™?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 28-12-2017

Wi-Fi®

Wi-Fi là một tính năng kết nối không dây cho phép kết nối với các thiết bị Wi-Fi được cho phép để chia sẻ thông tin hoặc để truy cập vào internet.

Tăt mở Wi-Fi

Mở bảng thông báo bằng cách vuốt màn hình từ phía trên cùng xuống dưới.

 

Chạm vào biểu tượng Wi-Fi để tắt hoặc mở chức năng này. Khi Wi-Fi được mở, thiết bị sẽ dò tìm và tự động kết nối đến những điểm truy cập đã được kết nối trước đó, thường được gọi là mạng.

Kết nối đến mạng Wi-Fi

Từ màn hình Trang chủ, chạm vào Ứng dụng.

Chạm vào Cài đặt.

Chọn Wi-Fi.

Bên dưới Mạng Wi-Fi, chạm vào tên của mạng muốn kết nối.

Nhập mật mã, nếu cần thiết.

Chạm vào Kết nối.

Thêm mạng kết nối mới bằng thủ công

Từ màn hình Trang chủ, chạm vào Ứng dụng.


Chạm vào Cài đặt.

 

Chọn Wi-Fi.

 

Chạm vào Thêm mạng Wi-Fi.

 

Nhập vào SSID Mạng. Đây là tên của mạng đang muốn kết nối.

 

Chọn cấp độ Bảo mật của mạng. Nếu chọn cấp độ bảo mật không phù hợp với điểm truy cập, thiết bị sẽ không thể kết nối vào mạng.

 

Nhập mật mã, nếu cần thiết.

 

Chạm Kết nối để lưu trữ các thông tin mới và kết nối vào mạng.

Làm thế nào để sử dụng tính năng Wi-Fi trên máy Samsung Galaxy Core Prime™?

Chỉ số trạng thái Wi-Fi

Biểu tượng sau đây cho thấy trạng thái kết nối Wi-Fi của thiết bị:

 

Hiển thị khi Wi-Fi được kết nối, hoạt động và giao tiếp với Wireless Access Point (WAP).

Cài đặt nâng cao Wi-Fi

Từ màn hình Trang chủ, chạm vào Ứng dụng.

Chạm vào Cài đặt.

Chọn Wi-Fi.

Chạm vào Nhiều hơn > Nâng cao cho các tùy chọn sau đây:

· Thông báo mạng: Nhận thông báo khi có một mạng Wi-Fi sẵn sàng.


· Luôn bật Wi-Fi khi thiết bị nghỉ: Chỉ định thiết bị duy trì kết nối với Wi-Fi khi màn hình nghỉ.

 

· Luôn cho phép dò tìm: Cho phép thiết bị dò tìm mạng không có sẵn ngay cả khi Wi-Fi tắt.


· Tự động chuyển mạng: Tự động chuyển đổi giữa mạng Wi-Fi và mạng di động để duy trì kết nối internet ổn định.


· Cài đặt chứng chỉ: Cài đặt chứng chỉ mạng đã được lưu trữ trên thẻ nhớ microSD™.


· Địa chỉ MAC: Xem con số được gán cho bộ phát Wi-Fi của thiết bị.


· Địa chỉ IP: Xem địa chỉ IP đã được gán bởi điểm truy cập Wi-Fi access point đã được kết nối.

Tùy chọn Wi-Fi

Từ menu Wi-Fi, chạm vào Nhiều hơn cho các tùy chọn sau đây:
 
· : Dò tìm các mạng Wi-Fi có sẵn.


· Wi-Fi Direct®: Chạm vào Wi-Fi Direct để mở tính năng này. Wi-Fi Direct cho phép thiết bị Wi-Fi sẵn sàng kết nối để kết nối trực tiếp đến thiết bị khác (hoặc đến một nhóm thiết bị), cho phép chia sẻ dễ dàng và nhanh chóng.


· Nâng cao: Xem các cài đặt cho mạng kết nối.


· Phím push WPS: Kết nối đến router không dây bằng cách sử dụng phím cài đặt bảo vệ Wi-Fi™ trên router.


· Mục WPS PIN: Kết nối với router không dây bằng cách nhập mã PIN được tạo ngẫu nhiên trên thiết bị.

Lưu ý: Để sử dụng WPS, thiết bị phải được hỗ trợ WPS và tương thích với bảo mật WPA.

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ