Quản lý thông minh hoạt động như thế nào

Ngày cập nhật gần nhất : 22-09-2020

Quản lý thông minh mang đến cái nhìn tổng quát về trạng thái thiết bị của bạn về các mặt như pin, lưu trữ, bộ nhớ hiệu năng.

 

Bạn cũng có thể tự động tối ưu hóa thiết bị chỉ với một thao tác chạm của ngón tay. 

Quản lý thông minh quản lý lưu trữ như thế nào?
1 Trên màn hình Cài đặt., chọn Quản lý thông minh và chọn Lưu trữ.

Lưu ý: Dung lượng trống thực tế của bộ nhớ trong sẽ ít hơn dung lượng tổng do Hệ điều hành và các ứng dụng mặc định đã chiếm một phần. Dung lượng trống sẽ thay đổi khi bạn cập nhật thiết bị. 

1

(A) Xóa các tập tin dư thừa và gỡ cài đặt ứng dụng:

 

Để xóa tập tin dư thừa như bộ nhớ đệm, chọn DỌN NGAY. Để xóa tập tin hoặc gỡ cài đặt các ứng dụng không dùng đến nữa, chọn DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG và chọn một phân loại. Sau đó chọn các đối tượng cần tác động và chọn XÓA hoặc GỠ CÀI ĐẶT 

1
1

(B) Di chuyển Ứng dụng hoặc Nội dung đến SD Card:

 

Để chuyển tập tin từ bộ nhớ trong sang thẻ SD, chọn Chuyển nội dung sang thẻ SD hoặc Chuyển ứng dụng sang thẻ SD và chọn nội dung hoặc ứng dụng cần chuyển.  

1
Quản lý thông minh quản lý lưu trữ như thế nào?
1 Trên màn hình Cài đặt., chọn Quản lý thông minh và chọn Bộ nhớ.
1

Để giảm lượng bộ nhớ sử dụng và tăng tốc thiết bị của mình, chọn các ứng dụng từ danh sách và chọn DỌN NGAY

1
Quản lý thông minh quản lý pin như thế nào?

Kiểm tra lượng pin còn lại trong thiết bị. Với các thiết bị có mức pin còn thấp, hãy dùng tính năng tiết kiệm pin để đảm bảo pin không bị cạn.   

1 Trên màn hình Cài đặt, chọn Quản lý thông minh và chọn Pin.
1

.  TIÊU THỤ PIN: Xem lượng điện năng đã tiêu thụ trên thiết bị của bạn.

 

.  Chế độ tiết kiệm pin: Mở chế độ tiết kiệm pin và thay đổi các cài đặt trong chế độ này theo ý bạn. Bạn sẽ không nhận được thông báo từ các ứng dụng có sử dụng chế độ tiết kiệm pin. 

1
1
Bộ tăng cường hiệu suất hoạt động như thế nào?
1 Trên màn hình Cài đặt, chọn Quản lý thông minh và chọn Bộ tăng cường hiệu năng.
1

Cài đặt thiết bị để đặt các ứng dụng vào chế độ nghỉ, các ứng dụng được chọn sẽ không sử dụng dữ liệu, pin hoặc bộ nhớ dưới nền khi không được dùng đến.

1

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page