Những điểm nâng cấp của Galaxy Note9 so với Galaxy Note8

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020
1 Trải nghiệm chìm đắm, không gián đoạn, Hiệu năng tốc độ

• Mang đến hiệu suất hoàn toàn mạnh mẽ

n9
2 Năng lượng và Bộ nhớ để làm Nhiều hơn

• Sử dụng cả ngày mà không phải lo lắng về pin và bộ nhớ

n9
3 Tối ưu hóa trải nghiệm Gaming

• Chơi game mượt hơn nhờ giảm độ chậm trễ (gây ra do quá nhiệt)

• Chơi game không gián đoạn

   Giao diện tối ưu hóa cho Game

     - Bảng Pop-up : phản hồi tin nhắn khi bạn đang chơi game

     - Pop-up nổi : trả lời cuôc gọi mà không phải ngưng game

n9
n9

Cảm ơn phản hồi của bạn