Làm thế nào để thêm biểu tượng ứng dụng lên màn hình Trang chính hay xóa nó?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

 

Để thêm ứng dụng lên màn hình Trang chính, nhấn và giữ một ứng dụng, sau đó chọn “Thêm vào màn hình chính”.  

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn và kéo ứng dụng lên cạnh trên màn hình.

    
Để xóa biểu tượng trên màn hình Trang chính, chạm và giữ một ứng dụng trên màn hình và chọn “Xóa phím tắt”.

how-to-add-apps-icon-to-homescreen

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page