Cách chuyển huy hiệu thông báo từ dạng chấm sang dạng số

Ngày cập nhật gần nhất : 21-09-2020

 

Huy hiệu dạng chấm và tùy chọn xem trước thông báo vừa được thêm vào Oreo OS. Nếu bạn muốn đổi huy hiệu có hiển thị số, bạn có thể thay đổi bằng cách chọn CÀI ĐẶT THÔNG BÁO trên bảng thông báo hoặc Cài đặt > Thông báo > Huy hiệu biểu tượng ứng dụng > Chọn Hiển thị số.

1 Chọn CÀI ĐẶT THÔNG BÁO trên bảng thông báo hoặc Cài đặt > Thông báo
noti
2 Chọn Huy hiệu biểu tượng ứng dụng và chọn Hiển thị số
noti
3 Hoàn tất

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page