Hướng dẫn thay đổi màu sắc, thời gian, độ sáng... trên màn hình Galaxy Gear?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Bạn vui lòng thao tác các bước sau để cài đặt thay đổi hiển thị màn hình theo ý muốn của bạn.

1 Vuốt tay sang phải trên màn hình Galaxy Gear và chọn “Cài Đặt”.
Cách để thay đổi màu sắc, thời gian, độ sáng,...trên màn hình của Galaxy Gear?

 A1

Cách để thay đổi màu sắc, thời gian, độ sáng,...trên màn hình của Galaxy Gear?

 A2

2 Chọn “Màn Hình”.
3 Bạn có thể thay đổi các chức năng như sau: (Ảnh Minh Hoạ)
Cách để thay đổi màu sắc, thời gian, độ sáng,...trên màn hình của Galaxy Gear?

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page