Hướng dẫn kết nối thiết bị Galaxy đến Mac PC thông qua SmartSwitch Mac

Ngày Cập nhật Gần nhất : 20-07-2018

Nếu bạn nhìn thấy thông báo "System Extension Blocked" xuất hiện trên phiên bản Mac OS High Sierra (10.13), Mac sẽ không cho phép bạn cài đặt driver cho thiết bị. Do đó bạn cần cho phép "System extension" theo cách thủ công. Nếu trên Mac của bạn đã có cài đặt SmartSwitch, bạn sẽ không thể kết nối dùng ứng dụng Android File Transfer. 

 

Vui lòng làm theo các bước bên dưới để điều chỉnh cài đặt tất cả system extension. 

mac
1 Đi đến System Preference
2 Chọn Security & Privacy
mac
3 Chọn "Allow" ở tab General
4 Đánh dấu chọn cho cả "Samsung Electronics" và "DEVEGURU Co., Ltd." rồi chọn "OK"
5 Bởi vì đã có sự thay đổi về mặt hệ thống, thiết bị cần khởi động lại. Chọn "Restart". Nếu bạn chọn "OK" ở bước này, bạn sẽ phải khởi động lại Mac theo cách thủ công.
mac

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ