Làm thế nào để gỡ thẻ nhớ khỏi Galaxy S9/S9+?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 23-04-2018

Trước khi tháo thẻ nhớ, cần thao tác Gỡ thẻ nhớ trong Cài đặt trước để đảm bảo an toàn.

Trên màn hình Trang chính, chọn Ứng dụng > Cài đặt > Bảo trì thiết bị > Lưu trữ > Nhiều hơn > Cài đặt bộ nhớ > Thẻ SD > Gỡ.

1 Đẩy que lấy SIM vào lỗ trên khay để lấy khay ra. Chắc chắn rằng que lấy SIM vuông góc với lỗ để không làm hư thiết bị.
sd1
2 Kéo nhẹ khay ra khỏi khe.
sd2
3 Tháo thẻ nhớ.
sd3
4 Gắn khay ngược vào khe đựng.

Vui lòng không tháo thẻ nhớ khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập dữ liệu. Làm vậy có thể làm mất dữ liệu hoặc gián đoạn hoặc làm hư hỏng thẻ nhớ hay thiết bị. Samsung không chịu trách nhiệm cho những mắt mát xảy ra do dùng thẻ nhớ sai cách, kể cả mất dữ liệu.

sd4

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ