Thanh điều chỉnh độ sáng màn hình không xuất hiện trên bảng thông báo. Làm sao để mở lại nó?

Ngày cập nhật gần nhất : 23-09-2020
howtoseebrightnessbar1
1 Mở bảng thông báo bằng cách kéo thanh trạng thái xuống.
2 Sau đó kéo bảng thông báo xuống.
3 Chạm vào biểu tượng hướng xuống cạnh bên thanh điều chỉnh độ sáng.
4 Chọn Hiện điều khiển ở đầu trang để mở rồi chọn HOÀN TẤT.

Cảm ơn phản hồi của bạn