Cách thiết lập và sử dụng Samsung Pass

Ngày cập nhật gần nhất : 21-09-2020

Samsung Pass sử dụng dữ liệu sinh trắc học của bạn như vân tay hoặc mống mắt để xác nhận danh tính. Nhờ vậy, bạn không cần phải ghi nhớ ID và mật mã khác nhau cho từng trang web/ứng dụng. 

Lưu ý:

  • Bạn cần đăng nhập vào tài khoản Samsung để dùng Samsung Pass
  • Màn hình cài đặt có thể khác nhay tùy vào nhà phân phối và phiên bản phần mềm.
  • Samsung Pass chỉ khả dụng trên Samsung Internet và một số ít ứng dụng khác. 
Cài đặt Samsung Pass

1. Mở Ứng dụng > Cài đặt.

 

2. Chọn biểu tượng Tìm kiếm và đánh chữ Samsung Pass.

 

3. Để xem các thông tin về Samsung Pass, chọn TIẾP.

 

4. Nhập mật mã tài khoản Samsung và chọn ĐỒNG Ý.

 

5. Samsung Pass yêu cầu xác nhận sinh trắc học. Chọn cách xác nhận sinh trắc học mong muốn và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

 

6. Sau khi đã tạo một biện pháp bảo mật sinh trắc học, đăng nhập vào Samsung Pass sử dụng phương pháp này.

 

7 Chọn TIẾP đẻ hoàn tất cài đặt Samsung Pass và bắt đầu sử dụng tính năng này. 

Sử dụng Samsung Pass

1. Khi đang sử dụng Samsung Internet, hãy mở trang web mạng yêu thích và đăng nhập vào tài khoản của mình.

 

2. Sau khi đã đăng nhập thành công, Samsung Pass sẽ hỏi nếu bạn muốn lưu thông tin tài khoản.

 

3. Để lưu thông tin tài khoản của bạn và đăng nhập bằng sinh trắc học, chọn Đăng nhập bằng sinh trắc học với Samsung Pass và và chọn NHỚ.

 

4. Lần kế tiếp bạn đăng nhập vào trang web (hoặc ứng dụng có hỗ trợ Samsng Pass) bạn chỉ cần xác nhận dữ liệu sinh trắc học thay vì điền thủ công các thông tin tài khoản. 

Cảm ơn phản hồi của bạn