Cách đặt phím Bixby để khởi động chức năng và ứng dụng khác không phải Bixby

Ngày Cập nhật Gần nhất : 2017-12-29

Phím Bixby là một phím riêng biệt chỉ để khởi động dịch vụ Bixby nên nó không được hỗ trợ với các tính năng/ứng dụng khác. 

Cách đặt phím Bixby để khởi động chức năng và ứng dụng khác không phải Bixby

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Hỗ trợ trực tiếp

Trung tâm bảo hành Samsung

Tìm hiểu thêm về trợ giúp trực tiếp

Liên hệ