Giới thiệu tính năng Dịch

Ngày Cập nhật Gần nhất : 29-12-2017

• Người dùng có thể dễ dàng dịch các bài tin tức và văn bản công việc bằng cách đặt S Pen gần màn hình
• Dịch từ ngữ/câu* , Quy đổi Tiền tệ/Đơn vị đo lường

* Bằng từ ngữ : dịch 36 ngôn ngữ trong 71 thứ tiếng (phiên bản Quốc tế)
* Bằng câu : dịch 39 ngôn ngữ  (36 + tiếng Trung giản thể, tiếng Trung truyền thống, và tiếng Nhật) thành 71 ngôn ngữ

Giới thiệu tính năng Dịch

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ