Tính năng dịch có thể chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường có trong 1 câu không?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 2018-01-04

Tiền tệ và đơn vị đo lường trong câu cũng có thể được chuyển đổi. (Lưu ý là tính năng này được cài đặt mặc định sẽ chỉ dịch theo từ ngữ)
Tiền tệ và Đơn vị đo lường được dịch chiếu theo Ngôn ngữ hệ thống mà người dùng đang cài đặt cho thiết bị.
• Khi dịch một từ/câu, bất kỳ đơn vị đo lường/tiền tệ nào nằm trong đó cũng được dịch tự động. Vd) Nếu ngôn ngữ hệ thống là tiếng Hàn, tiền tệ sẽ chuyển KRW/SI*.

* Hệ thống đo lường quốc tế, đơn vị đo dùng ở Hàn Quốc (mét, kilogram, giây, etc.)

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Hỗ trợ trực tiếp

Trung tâm bảo hành Samsung

Tìm hiểu thêm về trợ giúp trực tiếp

Liên hệ