Tính năng dịch có thể chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường có trong 1 câu không?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Tiền tệ và đơn vị đo lường trong câu cũng có thể được chuyển đổi. (Lưu ý là tính năng này được cài đặt mặc định sẽ chỉ dịch theo từ ngữ)
Tiền tệ và Đơn vị đo lường được dịch chiếu theo Ngôn ngữ hệ thống mà người dùng đang cài đặt cho thiết bị.
• Khi dịch một từ/câu, bất kỳ đơn vị đo lường/tiền tệ nào nằm trong đó cũng được dịch tự động. Vd) Nếu ngôn ngữ hệ thống là tiếng Hàn, tiền tệ sẽ chuyển KRW/SI*.

* Hệ thống đo lường quốc tế, đơn vị đo dùng ở Hàn Quốc (mét, kilogram, giây, etc.)

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page