Làm thế nào để chụp ảnh chân dung dùng tính năng Lấy nét động?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Tính năng Lấy nét động cho phép máy ảnh chụp chủ thể và hậu cảnh riêng biệt để bạn có thể chụp ảnh xóapphông lấy nét lên chủ thể. Điều chỉnh hiệu ứng làm mờ hậu cảnh trên màn hình chụp và làm nổi bật chủ thể.

   
Tính năng này khuyến khích bạn đặt chủ thể cách ống kính khoảng 1.2m. Đặt chủ thể bạn muốn lấy nét gần với thiết bị. Và dùng tính năng này ở nơi có đầy đủ ánh sáng.

livefocus1
1 Từ danh sách Ứng dụng, chọn Máy ảnh.
2 Trên màn hình xem trước, chọn Lấy nét động để dùng tính năng Lấy nét động.
3 Lấy nét lên chủ thể cụ thể bằng cách kéo thanh độ mờ hậu cảnh sang trái hoặc phải điều chỉnh độ mờ mong muốn.
4 Chạm nút chụp để chụp ảnh.

 

Bạn cũng có thể điều chỉnh độ mờ hậu cảnh của ảnh đã chụp với tính năng Lấy nét động trong Bộ sưu tập.

livefocus2
5 Chọn một ảnh đã chụp với tính năng Lấy nét động và chọn ĐIỀU CHỈNH ĐỘ MỜ HẬU CẢNH.
6 Kéo thanh điều chỉnh độ mờ hậu cảnh sang trái hoặc phải để điều chỉnh độ mờ, sau đó nhấn biểu tượng để lưu ảnh.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page