Nhiều dung lượng lưu trữ hơn với Galaxy A6/A6+

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Galaxy A6 | A6+ có dung lượng RAM và bộ nhớ trong khá lớn để bạn có thể cài đặt nhiều trò chơi và ứng dụng hơn cũng như các nội dung khác. Với thẻ microSD, bạn sẽ có thêm nhiều dung lượng lưu trữ. Phiên bản 2 SIM có 3 khe khác nhau nên bạn có thể dùng thẻ microSD cùng lúc với 2 thẻ SIM. 

microsd

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page