Thông báo ngưng dịch vụ SNS Gateway

Ngày Cập nhật Gần nhất : 23-01-2018

Samsung đã ngưng dịch vụ SNS Gateway vào ngày 20/12/2017.  Do đó việc truy cập và sử dụng nền tảng SNS Gateway không còn khả dụng trên thiết bị Samsung sau khi dịch vụ này bị ngưng. 

(*SNS Gateway là nền tảng phát triển bởi Samsung để cung cấp các dịch vụ mạng xã hội như Facebook, Twitter v.v cho một số thiết bị ra mắt từ năm 2009 đến năm 2013)

1 Danh sách các thiết bị bị ảnh hưởng : Một số ít điện thoại căn bản và điện thoại thông minh dùng SNS Gateway.
2 Tính năng bị ảnh hưởng: Không thể truy cập và đăng nhập dịch vụ SNS trên SNS Gateway nữa kể từ 20/12/2017.

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ