Thiết bị khác không thể xác định vị trí Gear S2 dù đã kết nối thông qua Bluetooth

Ngày Cập nhật Gần nhất : 2017-12-15

• Hãy đảm bảo rằng tính năng kết nối Bluetooth đã được bật trên Gear S2.

• Đảm bảo rằng Gear S2 và thiết bị Bluetooth đang trong phạm vi kết nối Bluetooth (10 m).
Khoảng cách này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường các thiết bị được sử dụng.

• Khôi phục cài đặt gốc cho Gear S2 và thử lại.

Nếu vẫn chưa giải quyết được vấn đề, liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Hỗ trợ trực tiếp

Trung tâm bảo hành Samsung

Tìm hiểu thêm về trợ giúp trực tiếp

Liên hệ