Làm thế nào để cài đặt một đoạn phim làm hình nền?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Đoạn phim đã ghi hay được tải về có thể được đặt làm hình nền. Đoạn phim không nên quá 100MB và có độ dài ít hơn 15 giây. Khi thiết bị của bạn vào chế độ màn hình khóa, đoạn phim sẽ tự động chạy. Ngoài ra, bạn cũng có thể tải phim nền về từ Samsung Themes.

Chỉ áp dụng cho một vài thiết bị Galaxy tuỳ chọn trên hệ điều hành Android.

videowallpaper
1 Trên màn hình Ứng dụng, chọn Bộ sưu tập.
2 Chọn đoạn phim bạn muốn.
3 Chọn biểu tượng nhiều hơn và chọn Đặt làm hình nền.
4 Nếu đoạn phim lớn hơn 100BM hay dài hơn 15 giây, chọn SỬA. Bạn có thể cắt bớt đoạn phim.
5 Chọn Đặt làm hình nền.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page