Làm thế nào để cài đặt một đoạn phim làm hình nền?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 22-03-2018

Đoạn phim đã ghi hay được tải về có thể được đặt làm hình nền. Đoạn phim không nên quá 100MB và có độ dài ít hơn 15 giây. Khi thiết bị của bạn vào chế độ màn hình khóa, đoạn phim sẽ tự động chạy. Ngoài ra, bạn cũng có thể tải phim nền về từ Samsung Themes.

videowallpaper
1 Trên màn hình Ứng dụng, chọn Bộ sưu tập.
2 Chọn đoạn phim bạn muốn.
3 Chọn biểu tượng nhiều hơn và chọn Đặt làm hình nền.
4 Nếu đoạn phim lớn hơn 100BM hay dài hơn 15 giây, chọn SỬA. Bạn có thể cắt bớt đoạn phim.
5 Chọn Đặt làm hình nền.

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ