Dùng vân tay đăng nhập web trên Galaxy J7 Prime

Ngày cập nhật gần nhất : 15-06-2022

Sử dụng vân tay để đăng nhập vào các trang web có hỗ trợ lưu mật mã trên Galaxy J7 Prime

Lưu ý: Tính năng này chỉ khả dụng đối với các trang web bạn truy cập qua ứng dụng Internet.

1. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình khóa và bảo mật Vân tay.

2. Mở khóa màn hình bằng phương thức khóa màn hình đặt sẵn.

3. Chạm vào công tắc Đăng nhập web để bật.

4. Mở trang web bạn muốn đăng nhập vào sử dụng vân tay.

5. Nhập tên người dùng và mật mã sau đó chạm vào phím đăng nhập của trang web.

6. Đánh dấu chọn Đăng nhập bằng vân tay của bạn và chạm vào NHỚ.

Bạn có thể sử dụng vân tay của bạn để xác thực tài khoản và mật mã đăng nhập trang web của bạn.

 

Cảm ơn phản hồi của bạn