Game Launcher là gì và làm thế nào để sử dụng trên thiết bị di động Samsung?

Ngày cập nhật gần nhất : 22-09-2020

Game Launcher là gì?

Game Launcher tập trung các trò chơi bạn đã tải về từ Cửa hàng Play và Galaxy Apps vào một nơi để việc truy cập dễ dàng hơn. Bạn có thể cài đặt game mode để chơi game dễ dàng hơn.

Làm thế nào để sử dụng Game Launcher?

1 Từ màn hình Ứng dụng, chọn Cài đặt
1
2 Chọn Tính năng nâng cao
1
3 Chọn Trò chơi
1
4 Chạm vào công tắc để mở tính năng Game Launcher
1
5 Chọn THÊM để thêm Game Launcher vào Màn hình chờ
1
6 Mở Game Launcher. Bạn có thể cài đặt Game Launcher bằng cách chạm vào biểu tượng Nhiều hơn (3 chấm dọc) > Cài đặt
  • Ẩn trò chơi khỏi Màn hình chờ và Màn hình Ứng dụng - Biểu tượng trò chơi sẽ chỉ xuất hiện trong Game Launcher
  • Thông báo ứng dụng - nhận thông báo từ Game Launcher
  • Thông tin quảng cáo - nhận thông tin về các chương trình khuyến mãi 
1

Cảm ơn phản hồi của bạn